Zmiany VAT 2013

7 stycznia 2013r.

Multimedialne szkolenie Zmiany VAT 2013 w przystępny sposób przedstawia zmiany w przepisach obowiązujące od 2013 r. (m.in. zmiany dotyczące faktur, stawek podatku VAT, podstawy opodatkowania, kwestie związane z ZUS, zagadnienia kadrowo-płacowe itp.). Zawiera zbiór odpowiednich aktów prawnych wraz z rzeczowym omówieniem. W szkoleniu opisano również modyfikacje w systemach InsERT, dostosowujące programy do nowych przepisów.


Szkolenie składa się z trzech części: 

 1. Omówienie zmian prawnych obowiązujących od 2013 r.
 2. Zbiór aktów prawnych wprowadzających zmiany w dotychczasowych przepisach.
 3. Omówienie aktualizacji w programach InsERT (InsERT GT, Subiekt Sprint, mikroSubiekt).


Zagadnienia omówione w szkoleniu: 

 • Faktury uproszczone
 • Noty korygujące
 • Faktury wewnętrzne
 • Terminy wystawiania faktur
 • Faktury VAT marża
 • Podstawa opodatkowania
 • Moment powstawania obowiązku podatkowego
 • Transakcje pozakrajowe i WNT
 • Nowe przepisy dotyczące przedstawiciela podatkowego
 • Nowe stawki podatku VAT
 • Zwolnienie podmiotowe
 • Nowa definicja działalności gospodarczej
 • Metoda kasowa
 • 50% limit kosztów uzyskania przychodu
 • Niższe limity zwolnień z obowiązku rejestracji fiskalnej
 • VAT od samochodów
 • Stawki akcyzy
 • Urlop rodzicielski
 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Płaca minimalna na 2013
 • PESEL zamiast dokumentu ubezpieczenia
 • Abolicja składkowa ZUS
 • Ulga na złe długi


Wymagania techniczne:

 • komputer z procesorem klasy Pentium 400 MHz (lub szybszym);
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej);
 • system operacyjny Microsoft Windows 2000 SP3 PL, Windows XP PL, Windows Vista PL, Windows 7 PL, Windows 8 PL;
 • dowolny napęd CD-ROM.

 

Licencja dla jednej osoby fizycznej użytkującej szkolenie na jednym stanowisku komputerowym.