Nowa wersja RAKSSQL 2013.1.6.948

18 luty 2013r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że 18 lutego 2013 roku opublikowana została nowa wersja systemu RAKSSQL 2013.1.6.948 zawierająca szereg istotnych zmian.

Lista najważniejszych zmian w poszczególnych modułach systemu:

KSIĘGOWOŚĆ

 • Wprowadzenie nowej wersji deklaracji VAT-7 (v.13 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie nowej wersji deklaracji VAT-7K (v.7 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie nowej wersji deklaracji VAT-7D (v.4 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji VAT-7 (v.13 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji VAT-7K (v.7 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji VAT-7D (v.4 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie do systemu RAKSSQL załącznika VAT-ZD
 • Usprawnienie procedury wyksięgowania z Kosztów Uzyskania Przychodu przeterminowanych zobowiązań
 • Usprawnienie procedury skorygowania VAT-u z tytułu przeterminowanych zobowiązań
 • Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji VAT-ZD (v.1 od 01.01.2013r.)
 • Wprowadzenie nowego wzoru e-deklaracji CIT-8 (v.21)
 • Dodanie w kartotece udziałowca pola do określenia, który z identyfikatorów podatkowych ma zostać przeniesiony na deklarację podatkową "PIT-28"

KADRY I PŁACE
 • Dodanie w oknie "Kalendarz - rejestracja zdarzeń" na zakładce "Lista zdarzeń" informacji o ilości dni roboczych, które występowały w czasie trwania danego zdarzenia
 • Zbiorcze dodawanie zdarzenia na kalendarz dla wielu pracowników na raz
 • Wprowadzenie dwóch nowych wartości danych stałych na 2013r.
 • Zmiana nazw zdarzeń "Zasiłek macierzyński" na "Urlop macierzyński", "Zwolnienie od pracy okolicznościowe płatne" na "Urlop okolicznościowy".
SPRZEDAŻ
 • Obsłużenie importu cech przy imporcie FZ z FS
 • Usprawnienie operacji eksportu faktur sprzedaży i ich korekt do EDI w zakresie danych o adresie dostawy
PRODUKCJA
 • Przenoszenie informacji z Karty pracy oraz Karty pracy – rejestracji na Zadanie produkcyjne
 • Umożliwienie wydruku dokumentów magazynowych do zamkniętych zadań produkcyjnych