Od 1 kwietnia 2013 - Nowe wzory deklaracji VAT!

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 26 marca br. Ministerstwo Finansów opublikowało rozporządzenie, które wprowadza od 1 kwietnia 2013 roku nowe wzory deklaracji VAT:

  • VAT-7,
  • VAT-7K,
  • VAT-7D,
  • VAT-8,
  • VAT-9M,
  • VAT-12. 

Nowe wzory deklaracji będą obowiązywały od 1 kwietnia 2013 r. i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do rozliczenia podatku VAT za kwiecień 2013 r. lub za II kwartał 2013 r., czyli miesięczne deklaracje na nowych wzorach będą składane po raz pierwszy do 25 maja 2013 r., a kwartalne do 25 lipca 2013 r.

Zmiany w formularzach deklaracji są związane z uruchomieniem od 01.09.2011 r. Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników, a tym samym z faktem posiadania przez urzędy skarbowe dostępu do wszystkich danych identyfikacyjnych i ewidencyjnych podatników zaewidencjonowanych w tym rejestrze. W związku z tym zrezygnowano z podawania ww. informacji na wzorach deklaracji (zrezygnowano z 10 pól z danymi adresowymi podatnika).

W ślad za tymi zmianami zostaną wprowadzone zmiany wzorów e-deklaracji VAT.

RAKS Sp. z o.o. śledzi na bieżąco publikowane zmiany i w najbliższym czasie udostępni na stronie internetowej nowe wersje systemów RAKS uwzględniające wprowadzone zmiany. Informacja o nowych wersjach zostanie przesłana pocztą elektroniczną do wszystkich Użytkowników.

Przypominamy Państwu o konieczności aktualizacji systemu przed 25 maja 2013 r. (rozliczenie miesięczne) lub 25 lipca 2013 r. (rozliczenie kwartalne).