Udostępniliśmy nową wersję programu Kwitariusz, oznaczonego nr 2.3

W nowej wersji program Kwitariusz generuje faktury VAT dla rodziców oraz pracowników.

Program generuje plik JPK.

Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649) zmiany przewidują wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. jednolitego pliku kontrolnego (dalej: JPK).
Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

Program Kwitariusz generuje pliki JPK, które można przekazać do urzędu skarbowego lub do księgowości.