Magazyn

AKSSQL dla Mikro Przedsiębiorstw daje możliwość prowadzenia 1 magazynu, wystawiania wszystkich typów dokumentów przychodowych i rozchodowych, zarządzania zapasami: kontrola zalegania towarów i terminu przydatności, ostrzeganie o wyczerpaniu lub nadmiernych zapasach, parametryzacja  towarów, obsługa kodów kreskowych, możliwość prowadzenie prostej produkcji. Dodatkowo automatycznie mogą być generowane zamówienia i uzupełnianie stanów magazynowych na podstawie wykonanej przez system analizy towarów.

Tryb magazynowy i tryb bezmagazynowy
W systemie można pracować na dwa sposoby: w trybie magazynowym lub w trybie bezmagazynowym. Tryb bezmagazynowy pozwala wystawiać dokumenty sprzedażowe, które nie generują konsekwencji magazynowych: np. sprzedaż usług lub towarów, których jeszcze nie mamy na stanie. Pracując w trybie magazynowym wystawienie faktury skutkuje automatycznym powstaniem dokumentu WZ. Jednocześnie, co jest bardzo przydatne przy pracy wielu użytkowników na raz, podczas pracy nad fakturą każda pozycja jaka pojawia się na fakturze automatycznie jest rezerwowana w magazynie. Działa to jak koszyk w supermarkecie - cokolwiek pojawi się na fakturze trafia jak zakupy do koszyka, i jeszcze zanim udamy się do kasy wiemy, że nikt już nie sprzeda towaru z naszego koszyka - np. ostatniej sztuki. Dzięki temu pracując z kontrahentem nad fakturą, która ma wiele pozycji nie trzeba się spieszyć w obawie, że niektóre pozycje, zanim zapiszemy fakturę, zostaną sprzedane przez innego pracownika działu handlowego.

Kluczowe możliwości:

 • pełna kontrola składowania towaru w poszczególnych lokalizacjach,
 • podział towaru na rozmiary,
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności,
 • ostrzeganie o wyczerpaniu lub o nadmiernych zapasach,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych,
 • możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku,
 • pełna obsługa dokumentów magazynowych,
 • prosty i zautomatyzowany proces wystawiania dokumentów,
 • korekta stanu magazynu za pomocą remanentu oraz korekty remanentu,
 • ewidencja przychodów i rozchodów magazynowych realizowana w postaci dokumentów: PZ, WZ, przemieszczeń towarów między magazynami: MMP, MMR; przesunięć wewnętrznych: PW, RW oraz korekt magazynu,
 • możliwość wprowadzenia towaru do magazynu na podstawie dokumentu PZ bez podania numeru faktury zakupu, która może być uzupełniona później,
 • możliwość wydania towaru na podstawie wystawionego dokumentu WZ bez podania numeru Faktury VAT, która może być uzupełniona później. Kojarzenie WZ - tek z fakturami podczas wystawiania dokumentu sprzedaży,
 • pełna ewidencja stanów magazynowych (rozliczanie ilościowo-wartościowe towarów),
 • kontrola zalegania towaru oraz terminu przydatności towaru. Ostrzeganie o wyczerpaniu zapasów,
 • możliwość kontroli przepływu towarów w ujęciu chronologicznym,
 • ostrzeganie o przekroczeniu zapasów minimalnych oraz maksymalnych w magazynie,
 • niezależna od magazynu kasa i oferta handlowa (ceny sprzedaży),
 • możliwość szybkiego wyboru kontrahenta według nazwy skróconej, numeru NIP lub kodu kreskowego,
 • możliwość wyboru metody rozliczania towarów w magazynach: FIFO, LIFO, według wskazanej dostawy oraz z dowolnej lokalizacji,
 • możliwość dostosowania wyglądu wyświetlanych tabel (ukrywanie kolumn, zamiana kolumn miejscami, wyróżnianie kolumn poprzez przesuwanie ich w specjalne nieprzesuwalne miejsce, sortowanie, grupowanie, sumy wartości kolumn, sumy pośrednie) do potrzeb użytkownika. Zapamiętywanie ustawień dla użytkownika,
 • proste i szybkie wyszukiwanie informacji poprzez różnego rodzaju filtry i ustawienia w programie. Grupowanie danych wg nagłówka wybranych kolumn,
 • eksport danych do pliku tekstowego oraz  pliku XML. Tworzenie wzorców księgowań oraz rozksięgowanie dokumentów.
 • możliwość prowadzenia elastycznej polityki cenowo-rabatowej.