Zestawienia i raporty

Moduł oferujący szeroką gamę gotowych zestawień sprzedaży, zakupów i magazynowych z możliwością wybrania dowolnego sposobu prezentacji danych. Wyposażony w Generator Raportów - mechanizm edycji i definiowania indywidualnych zestawień i raportów z możliwością opracowywania szerokiej gamy zindywidualizowanych wydruków dokumentów. Dzięki szerokiej gamie gotowych zestawień oraz możliwości tworzenia własnych raportów, program pozwala uzyskać pełny obraz działalności handlowej.

  • automatyczne tworzenie rejestrów VAT na podstawie wprowadzonych dokumentów księgowych,
  • zestawienia dla księgi handlowej, książki przychodów i rozchodów oraz ryczałtu,
  • wydruk Ewidencji Przychodów, Księgi Podatkowej, zestawienia obrotów i sald oraz wydruk sald kont księgowych,
  • wydruk rejestrów VAT sprzedaży: ewidencja sprzedaży VAT, dostawy wewnątrzwspólnotowe, nabycia wewnątrzwspólnotowe,
  • wydruk rejestrów VAT zakupu: wg. stawek VAT, wg. rodzaju zakupów,
  • mechanizm edycji i definiowania indywidualnych zestawień i raportów,
  • mechanizm edycji i definiowania przez klienta dowolnych wydruków graficznych,
  • możliwość definiowania własnych zestawień dostosowanych do potrzeb firmy za pomocą wbudowanego w system modułu Generator Raportów,
  • możliwość zapisu zawartości wybranych baz danych systemu RAKSSQL w postaci dokumentów tekstowych (zbiory .TXT) oraz plików HTML, XML, PDF, RTF, XLS oraz TIF,

SystemRAKSSQL daje również możliwość korzystania z zaawansowanego generatora raportów Raport Pro. Generator daje możliwość zaprojektowania każdego wydruku od podstaw lub zmodyfikowania tych oferowanych z programem. Pozwala na odczyt z bazy danych interesujących użytkownika informacji, pokazanie ich na dowolnie zaprojektowanym zestawieniu, a następnie wydrukowanie.