Masz jakieś pytania?

58 6698322, INF. 801 005 095
biuro@netkomp.com.pl

REGULAMIN KARTY RABATOWEJ

  • Do otrzymania Karty uprawniona jest każda osoba bądź firma, która jest Klientem firmy NET-KOMP Usługi Informatyczne, która przyniesie do naprawy komputer, laptop lub inne urządzenia elektroniczne.

  • Warunkiem uzyskania zniżek jest okazanie Karty Stałego Klienta.

  • Firma NET-KOMP Usługi Informatyczne decyduje kto otrzyma Kartę Stałego Klienta. Właścicielem i wystawcą Karty jest firma NET-KOMP Usługi Informatyczne.

  • Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie w momencie pierwszego użycia Karty.

  • Karta upoważnia do zniżek w wysokości 10% za usługę.

  • Karta nie upoważnia do zniżek na akcesoria komputerowe w cenach promocyjnych.

  • Wszystkie Karty opatrzone są indywidualnym numerem i są rejestrowane przez firmę NET-KOMP Usługi Informatyczne.

  • Posiadacz Karty Stałego Klienta ma prawo do zniżek oraz innych przywilejów zawartych w Regulaminie.

  • Karta Stałego Klienta jest Kartą bezimienną i tym samym na okaziciela.

  • W przypadku zagubienia bądź zniszczenia Karty, Klient może się ubiegać o powtórne wydanie Karty.

  • Regulamin Karty Stałego Klienta firmy NET-KOMP Usługi Informatyczne obowiązuje od dnia 01.09.2009.

  • "Karty rabatowe" wydawane są od dnia 25.09.2009r.

  • Ważność Karty zostanie umieszczona na Karcie Stałego Klienta.

  • Firma NET-KOMP Usługi Informatyczne zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

  • Wydawca Karty Stałego Klienta firma NET-KOMP Usługi Informatyczne zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty z dowolnym terminem bez podania do wiadomości przyczyn i bez prawa do ubiegania się przez Klienta o odszkodowanie.