E-MAIL: biuro@netkomp.com.pl

INFOLINIA: 801 005 095

REGULAMIN NAPRAW LAPTOPÓW

GWARANCJA

 • Na naprawę udzielana jest gwarancja na okres 3 m-cy.

 • Na części udzielana jest gwarancja producenta w terminie przez niego przewidzianym.

 • Uszkodzenie plomb lub ślady uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych itp. oraz używanie nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych dyskwalifikują sprzęt z naprawy gwarancyjnej.

 • Nie udzielamy gwarancji na sprzęt po zalaniu, który udało się naprawić.

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Naprawa będzie wykonana bez konsultacji z klientem do kwoty wskazanej na stronie 1 niniejszej karty.

 • Sprzęt odebrany po terminie 30 dni od daty wykonania pobierana jest opłata za składowanie w wysokości 0,5% ceny usługi za każdy dzień zwłoki. Po upływie 90 dni sprzęt zostaje zezłomowany.

 • W procesie naprawy serwis kontaktuje się z klientem w celu ustalenia szczegółów wynikłych w trakcie naprawy oraz po realizacji zlecenia jako informacja o możliwości odbioru sprzętu: odbiór możliwy jest w siedzibie firmy przy ul. Chrzanowskiego 15 w Gdyni w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

 • Serwis nie odpowiada za legalność oprogramowania i danych zawartych na nośnikach dostarczonych do serwisu. Serwis gwarantuje poufność danych zawartych na nośnikach dostarczonych ze sprzętem.

 • Serwis zastrzega sobie prawo zwrotu nie naprawionego sprzętu klientowi z powodu braku dostępnych części oraz innych czynników niezależnych od serwisu.

 • Serwis zastrzega sobie prawo do zwrotu nie naprawionego sprzętu o odmiennych od zgłoszonych w zleceniu objawach. Wynika to z technologii wykonywania podzespołów (SMD, BGA), gdzie regeneracja tych układów poza wymianą może nie przynieść pożądanych rezultatów. W takim wypadku pozostaje wymiana podzespołu na nowy, o ile jest on osiągalny.

 • W przypadku rezygnacji z naprawy po przyjęciu sprzętu do serwisu klient zostanie obciążony kosztem diagnozy zawartej w cenniku.

 • W przypadku rezygnacji z naprawy po ustaleniu kosztów i potrzebnych części klient zostanie obciążony kosztem dotychczasowego postępowania oraz zamówionych lub zakupionych części.

 • Po zaakceptowaniu ceny usługi niniejsze zlecenie naprawy stanowi umowę o dzieło na wykonanie tej naprawy.

 • Naprawa „zwykła” traktowana jest jako usługa w trybie standardowym, czyli czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 2 dni roboczych.

 • W przypadku naprawy w trybie „ekspress” czas przystąpienia do naprawy nie przekroczy 2h o ile sprzęt został dostarczony do godziny 14:00. W przypadku gdy serwis nie dotrzyma terminu wykonania – klient płaci jak za usługę „zwykłą”. Usługa „ekspress” wykonywana jest tylko na żądanie klienta. W przypadku problemu z dostępnością części ekspertyza jest traktowana jako „ekspress”, a naprawa traktowana jest jako „zwykła”.

 
CZAS NAPRAWY

 • Czas naprawy sprzętu wynosi 14 dni roboczych od chwili dostarczenia do serwisu. Czas ten może ulec zmianie na skutek zmiennej dostępności części jako przyczyna niezależna. Czas ten może też ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę sprzętu.

 
KOSZTY NAPRAWY

 • Ceny są ustalane przez serwis w oparciu o cennik usług serwisowych dostępny w siedzibie i na stronach internetowych firmy oraz ceny części użytych do naprawy.

 • Serwis dokonuje naprawy zgłoszonych usterek bez dodatkowych ustaleń do kwoty zawartej na pierwszej stronie niniejszej karty. W przypadku wykrycia dodatkowych usterek lub możliwości naprawy serwis skontaktuje się telefonicznie w celu ustalenia zakresu robót.

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisu kodeksu cywilnego.

 • Szczegółowy regulamin serwisu znajduje się w siedzibie firmy bądź na stronach internetowych firmy.