E-MAIL: biuro@netkomp.com.pl

INFOLINIA: 801 005 095

Ogólne informacje o programie

Wikt Produkcja - program przeznaczony dla firm produkujących żywność. Aplikacja powstała przy udziale IŻŻ, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni oraz firmy produkcyjnej z Nowego Sącza. Program umożliwia obliczenie wartości odżywczej przygotowanego wyrobu dla dowolnie wpisanej jego wagi. Możliwe jest ustawienie składników (do wyboru jest 86 składników), które mają być obliczane. Poza podstawową analizą system zawiera wydruki oraz dodatkowe badanie obliczające udział składników z produktów w całkowitej ilości składnika.

Przegląd najważniejszychfunkcji programu:

  • Ustawienie składników

W celu ustawienia składników, które mają być obliczone w dokonywanej przez nas analizie, wybieramy z menu “Ustawienie składników”.

Pojawi się okno “Wybór składników”.

Następnie klikamy myszką odpowiednią zakładkę “Podstawowe”, “Mineralne”, “Witaminy” itd. W oknach tych zaznaczamy ptaszkiem składnik, który ma zostać obliczony. Energia w kJ, kcal, białko ogółem, tłuszcz, węglowodany ogółem oraz procent energii z tłuszczu, białka i węglowodanów to wartości, które zawsze będą wykazywane w dokonywanej przez nas analizie – nie można ich odznaczyć. Po dokonanych zmianach klikamy na przycisk “Zapisz”, w przypadku rezygnacji ze zmian klikamy “Anuluj”.

  • Wprowadzanie danych  

W oknie tym nie klikamy myszką, lecz od razu wpisujemy nazwę wyrobu, a następnie wybieramy datę wykonywania analizy. Następnie przyciskamy przycisk „Wprowadzanie produktów”.
Wyświetli się okno “Wprowadzanie”.

W oknie Wprowadzanie – w zakładce Wagi, w odpowiednich polach wprowadzamy wagi porcji dla jakich mają być robione obliczenia. Przechodzimy do zakładki Produkty i tutaj wybieramy przycisk “Wybór produktów”.

W następnym oknie zaznaczamy z lewej strony grupę produktów, aby pokazała się w prawym oknie lista produktów z danej grupy. Zaznaczamy produkt i wpisujemy ilość w polu Ilość (w ilości nie należy wpisywać kropki zamiast przecinka, tj. należy wpisać np. 1,5) następnie klikamy Zatwierdź, dalej wybieramy kolejny produkt i znów wpisujemy w polu Ilość odpowiednią ilość. Po wybraniu wszystkich produktów okno zamykamy klikając na przycisk Zamknij.

Po zamknięciu okna pojawi się okno, w którym będą widoczne produkty, które wcześniej zostały przez nas wybrane. Należy kliknąć na przycisk Zapisz. Następnie w oknie głównym programu z menu „Plik” wybieramy „Zapisz”, by dane zostały zachowane i przygotowane do obliczeń.

  • Badanie proste

W menu „Badanie” wybieramy opcję „Proste”. Zostanie wyświetlona tabelka z obliczonymi składnikami odżywczymi we wszystkich wprowadzonych przez nas produktach. “Zawartość w produktach” to kolumna z sumą składnika z wszystkich produktów. Kolejne kolumny przedstawiają zawartość składników odżywczych dla wybranej przez nas wagi produktów.

Wydruk zestawienia” to przycisk, którym uruchamiamy najpierw podgląd wydruku, a następnie możemy, przyciskając ikonę z drukarką, wydrukować formularz. Jeżeli nie chcemy tego wydrukować, zamykamy okno przyciskiem „Close”.

  • Badanie szczegółowe

W menu „Badanie” wybieramy opcję „Szczegółowe”. Zostanie wyświetlone okno z zakładkami, na których znajdują się składniki produktów spożywczych. Musimy przycisnąć odpowiednią zakładkę, aby zobaczyć wyniki dla danego składnika. W każdej z zakładek wyświetlona jest lista produktów wraz z udziałem składnika z danego produktu w ogólnej ilości tego składnika. Na górze znajdują się strzałki pozwalające przechodzić do następnych składników.

Na dole okna znajduje się przyciski „Wydruk zestawienia”. Po naciśnięciu przycisku „Wydruk zestawienia” zobaczymy zestawienie wszystkich produktów wybranych przy wprowadzaniu oraz ich ilość. Przycisk z symbolem drukarki spowoduje wydrukowanie zestawienia, natomiast przycisk „Close” spowoduje zamknięcie okna.

  • Składniki

Wybieramy z menu „Tabela produktów”. W oknie tym przedstawione są wszystkie składniki wszystkich produktów, zamieszczonych w bazie danych. Możemy przeglądać kolejne produkty i kolejne składniki przesuwając strzałkami. Przyciskiem „Zamknij” zamykamy okno. Ilość składników dla wyświetlonych produktów jest zależna od rodzaju produktów – produktów rynkowych lub jadalnych, które wybraliśmy w “Ustawieniu składników”.

 

Wymagania systemowe:

  • dowolny komputer z systemem Windows 98/2000/Me/XP/Vista/7/8/10,

  • dowolna drukarka.

 
Producent:
NET-KOMP Usługi Informatyczne
Wyślij zapytanie
Zamów program
Pobierz demo